Studijní plán:


Ahoj AUTOŠKOLÁCI,

služba STUDIJNÍ PLÁN by Vám všem měla umožnit pohodlné plánování Vaší účasti na teoretických přednáškách.

Tyto se periodicky protáčí zhruba po šesti týdnech a je jen na Vašem výběru a možnostech za jak dlouho absolvujete minimum, které budete potřebovat k úspěšné Závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti.

Nevadí tedy, že nemáte čas nebo náladu v den, kdy jest přednáška na dané téma, jelikož tu samou můžete absolvovat v nedohledné době.. :)Přednášky  jsou dle tabulky vždy od 16:00 hodin


PŘEDNÁŠKY:

 • 01♠ POJMY: §1-2
 • 02♠ SMĚR A ZPŮSOB JÍZDY: §11-20, §30
 • 03♠ JÍZDA VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH + ODBOČOVÁNÍ: §13-15, §21
 • 04♠ JÍZDA KŘIŽOVATKOU: §22
 • 05♠ OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA
 • 06♠ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SVISLÉ: §61-63, §76, vyhláška 30
 • 07 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VODOROVNÉ: §64, vyhláška 30
 • 08 ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY: část 1.
 • 09 ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY: část 2.
 • 10 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
 • 11 ŽELEZ. PŘEJEZD + DÁLNICE + OBYT.PĚŠÍ ZÓNA: §28-29, §35-38, §39-40
 • 12♠ ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ /TESTY/
Srpen 2017

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
 
1

 

 

2

02♠

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

03♠

 

8

 

 

9

04♠

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

05♠

 

15

 

 

16

06♠

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

07♠

 

22

 

 

23

08♠

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

09♠

 

29

 

 

30

10♠

 

31

 

 

     Ahoj AUTOŠKOLÁCI,

služba STUDIJNÍ PLÁN by Vám všem měla umožnit pohodlné plánování Vaší účasti na teoretických přednáškách.

Tyto se periodicky protáčí zhruba po šesti týdnech a je jen na Vašem výběru a možnostech za jak dlouho absolvujete minimum, které budete potřebovat k úspěšné Závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti.

Nevadí tedy, že nemáte čas nebo náladu v den, kdy jest přednáška na dané téma, jelikož tu samou můžete absolvovat v nedohledné době.. :)


PO 
jsou přednášky v době:


od 15.00 (Obchodní Akademie Lysá nad Labem)

ST jsou přednášky v době:
od 16.00 – 17.30hod. (Gymnázium Nymburk)PŘEDNÁŠKY:

 • 01♠ POJMY: §1-2
 • 02♠ SMĚR A ZPŮSOB JÍZDY: §11-20, §30
 • 03♠ JÍZDA VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH + ODBOČOVÁNÍ: §13-15, §21
 • 04♠ JÍZDA KŘIŽOVATKOU: §22
 • 05♠ OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA
 • 06♠ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SVISLÉ: §61-63, §76, vyhláška 30
 • 07 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VODOROVNÉ: §64, vyhláška 30
 • 08 ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY: část 1.
 • 09 ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY: část 2.
 • 10 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
 • 11 ŽELEZ. PŘEJEZD + DÁLNICE + OBYT.PĚŠÍ ZÓNA: §28-29, §35-38, §39-40
 • 12♠ ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ /TESTY/
Byl Vám zabaven řidičský průkaz?

*    Ať už z důvodu porušení pravidel silničního provozu, při nasbíraní bodů, soudním rozhodnutím či jiných zákonných důvodů?
**   Požádali jste obecní úřad dle zákonných pravidel o navrácení?
***  Poslal Vás obecní úřad na přezkoušení z odborné způsobilosti?
**** Potřebujete psychologické vyšetření?

Zajišťujeme přezkoušení z odborné způsobilosti:

Nemusíte již znovu absolvovat kurz v autoškole, ale musíte úspěšně složit přezkoušení z odborné způsobilosti před pověřeným komisařem obecního úřadu, (máte jen dvě šance, pak …... zpět do autoškoly), které se skládá ze:

 • předpisů pravidel silničního provozu, teorie zásad bezpečné jízdy, zdravotní přípravy (test na počítači)
 • praktické jízdy
 • praktické údržby vozu

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Vybodování: 361/2000Sb § 101

* Přezkoušení můžete absolvovat po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Pozor! O vrácení můžete požádat rovněž až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní!

Zákaz činnosti Magistrátem nebo Soudem: 361/2000Sb § 102

*  Trest kratší 12ti měsíců - můžete požádat po proběhnutí poloviny trestu (sankce) o prominutí zbytku trestu (sankce).

** Trest delší 12ti měsíců – viz vybodování (přezkoušení z odborné způsobilosti).

Nejdříve je nutné si vyřídit následující dokumenty:

 • doklad o zdravotní způsobilosti: 361/2000Sb § 100
 • výpis z karty řidiče (Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!)
 • dopravně psychologické vyšetření
 • vyplnit žádost do autoškoly

Doporučujeme:

 • absolvování konzultačních hodin teorie a praktickou část.
 • Uvědomte si, že máte pouhé dva pokusy, na zvládnutí úspěšného přezkoušení z odborné způsobilosti (ZOZ).
 • Je jen na Vás, jak se k tomu postavíte a kolik svého času obětujete.
 • Ptáme se… zda nemůže být záměrem (obchodní strategií) některých autoškol , že Vám nabídnou směšně malou částku za tkzv. přípravu ke  ZOZ, aby jste neuspěli a museli si projít celou autoškolu ???
 • Vaše dlouholetá praxe v řízení obsahuje mnoho špatných návyků a zlozvyků, kterých Vás zbavíme jen na kondičních jízdách. Stejně Vás připravíme na ZOZ z předpisů pravidel silničního provozu, teorie zásad bezpečné jízdy, zdravotní přípravy (testy na počítači).

Psychologické vyšetření:

Naše autoškola Vám také v rámci řízení o vrácení ŘP nabízí dopravně psychologické vyšetření (psychotesty). Novela zákona č. 361/2000 Sb. – platnost od 1.8.2013


Typ výcviku

Doplňující INFO

Cena

sk. A1, A2

Administrativa - 2x kondiční jízda A1,A2 - teorie

2.000Kč

sk. B

Administrativa - 2x kondiční jízda B - teorie

3.000Kč

sk.B /automat/

Administrativa - 2x kondiční jízda B/automat/ -teorie

4.500Kč

sk. A1,A2 + B

Administrativa -2x kondiční jízda A1,A2,B - teorie

4.000Kč

sk. B + C

Administrativa -2x kondiční jízda B,C - teorie

6.000Kč

sk. A1,A2 + B + C

Administrativa -2x kondiční jízda A1,A2,B,C - teorie

7.000Kč

sk. A1,A2 + B + C + E

Admin. -2x kondiční jízda A1,A2,B,C,E - teorie

7.500Kč

sk. A1,A2 + B + C +E + D

Admin. -2x kondiční jízda A1,A2,B,C,E,D - teorie

8.500Kč

sk. A 1,A2 + B + C + E + D + T

Admin. -2x kondiční jízda A1,A2,B,C,E,D,T - teorie

9.500Kč

+ Dopravní psycholog

Povinné Dopravně psychologické vyšetření

1.800Kč


Telefon:

774 735 767 (MB)

737 519 748 (MB)

775 123 893 (Nymburk)

776 892 176 (Čelákovice)

737 519 748 (Čelákovice)

776 892 176 (Milovice)

Facebook:


Pobočky:

Husova 212 Mladá Boleslav

-------------------------------------------

Palackého 211 Mladá Boleslav
Gymnázium

---------------------------------------------

Komenského 779/10

Gymnázium Nymburk

učebna č.7

odpovědný vedoucí p.Pýcha Jiří IČ: 03329674

---------------------------------------------

Komenského 1534/16

Lysá nad Labem

Obchodní Akademie

---------------------------------------------

U Učiliště 1379

SOS Čelákovice

odpovědný vedoucí p.Ježek Miroslav IČ: 61037729

---------------------------------------------

Školská 112 (ZŠ T.G.Masaryka)

Milovice

odpovědný vedoucí p.Ježek Miroslav IČ: 61037729